Guide: plantera sticklingar!

Hur planterar en sina sticklingar? Och när ska man plantera sticklingar? Det är inte så krångligt som alla får det att låta. Men visst, man vill ju att sina sticklingar ska få den bästa behandlingen.